Подкрепете кампанията Жива Земя!

Европейската комисия подготвя реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това ще реши бъдещето на европейскиятсектор храни и земеделие. Комисията започна мащабно обществено допитване, в коeто могат да участват всички. За да се включите по-лесно, ви каним да участвате с отговорите, които ви предлагаме, с помощта на този онлайн инструмент. Вашите имена и имейл адрес няма да бъдат разкрити и отговорите ще бъдат предавани директно на Европейската комисия. Дайте глас за Жива Земя, сега! Прочетете въпросите и предложените от нас отговори за бъдещето на Общата селскостопанска политика:

 • „Какви са основните проблеми/пречки,
  които възпрепятстват настоящата
  политика успешно да постига своите цели?
  Кои са двигателите зад тези проблеми?“

  Общата селскостопанска политика не спомага за развиване на устойчиво земеделие, тъй като създава преимущества най-вече за малко на брой големи интензивни стопанства. Освен това тя не подпомага цялостното изпълнение и налагане на европейското законодателство в сферата на околната среда, както и свързаното с него законодателство в областта на храните и селското стопанство, като например здравето и хуманното отношение към животните.

 • „Кои елементи на настоящата ОСП са най-обременяващи или сложни и защо?“

  Настоящата политика (най-вече субсидиите в рамките на Първи стълб) е обременяваща както за хората, така и за природата; въпреки оргомния ѝ бюджет, тя не успява да постигне конкретни социални и екологични ползи в ключови сектори, като например работни места, селска икономика, обществено здраве, храни, климат и биоразнообразие.

 • „Считате ли, че е необходимо да се добавят още цели в модернизираната ОСП? Ако отговорът ви е „Да“, какви?“

  Модернизираната Обща селскостопанска политика трябва да улесни прехода към устойчива селскостопанска система и производство на храна, да опазва околната среда и да създаде реални ползи за всички хора, включително за селските стопани. Тя трябва да сложи край на всички вредни субсидии и да работи за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, включително във връзка с климатичните промени.

 • „Имате ли конкретни идеи за опростяване на ОСП и намаляване на административната тежест за земеделските производители, бенефициерите (или публичните администрации)? Моля, изяснете причините за вашите предложения.“

  Субсидиите по Първи стълб на ОСП трябва да бъдат заменени със стимули, обвързани с целеви (и контролирани) социални и екологични изисквания.

 • „Имате ли други идеи за модернизирането на ОСП?“

  Съгласен съм с визията на Living Land (www.living-land.org). Новата селстостопанска политика на Европейския съюз трябва да бъде справедлива, устойчива спрямо околната среда, здравословна и глобално отговорна. Процесът по взимане на решенията трябва да бъде отворен и прозрачен и да включва всички отговорни институции и сектори (най-вече околна среда, но и климат, регионално развитие, здравеопазване и т.н.).

Подкрепете кампанията Жива Земя!

Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в климата на Земята и нейната природа, унищожава дивите животни, вреди на здравето на хората и работи в ущърб на малките и средни селскостопански производители, както и на селските общности.
Основният двигател на тази система е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз.
Затова нека я поправим заедно– нека се чуе общият ни глас по въпроса за бъдещето на земеделието! Време е за действие

* Задължително поле
Благодарим Ви! Достигнахме 258 708

Благодарим Ви!

Вашият призив за Жива Земя е изпратен на Европейската комисия! За да сме сигурни, че нашата природа и земеделие имат бъдеще, се нуждаем от още гласове. Споделете кампанията и кажете на близки и приятелисъщо да се включат.